De inhoud is geladen.

Logo gemeente Deurne

Afval

In Deurne verzorgt BLINK de afvalinzameling van huishoudelijk afval. Overig afval brengt u naar de Milieustraat of gooit u op de juiste manier in de afvalcontainers die verspreid in de gemeente zijn geplaatst.


Afvaluitvoeringsplan

Met het afvaluitvoeringsplan zetten we als gemeente en onze ondernemers stappen richting een circulaire economie in 2050.

Bekijk het afvaluitvoeringsplan