Blink is een, in Nederland, unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel en PreZero Nederland. Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) omvat zo'n 118.000 huisaansluitingen.

Activiteiten van Blink

Blink is namens de gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten.

Bij Blink zijn er dagelijks circa 110 medewerkers actief. Jaarlijks wordt er zo’n 100.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld en rond de 35.000 ton aangeboden op milieustraten, waarvan het meeste door PreZero duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast speelt Blink een rol in het aanjagen van de regionale circulaire economie.

Foto van afvalverwerker Blink

Contact

Heeft u vragen of klachten? Neem dan contact op met de klantenservice.

Website Blink