Gooi het gebruikte vet niet bij het restafval! Spoel het ook niet door het toilet of de gootsteen. Dit zorgt voor verstoppingen in de afvoer en het riool. Zet geen frituurvet ergens neer als er geen container staat.

Wat moet u doen

  • Giet het afgekoelde vet in een afsluitbare verpakking.
  • Lever deze gratis in bij de milieustraat, een inzamelcontainer bij een supermarkt of de GRIP-wagen.

Wat gebeurt er met ingeleverd frituurvet?

De inzamelaars brengen de gebruikte vetten naar de verwerkers, zodat deze op de juiste manier weer gerecycled worden. Daarnaast voorkomen we zo overlast voor omwonenden en problemen voor het milieu.