Voor het verwerken van het huishoudelijk afval betaalt ieder huishouden een bedrag in de vorm van afvalstoffenheffing. Een deel van het bedrag is vast en een deel is variabel.

Op deze pagina leest u de berekening van het totaalbedrag. Meer informatie over de uiteindelijk aanslag vindt u op de pagina over de afvalstoffenheffing.

Tarieven huis-aan-huis inzameling

Vast tarief met diftar

OmschrijvingTarief
Vast bedrag, per perceel, per jaar€ 109,-

Variabel tarief met diftar

OmschrijvingTarief
Gft-afval, per lediging, 80 liter container€ 0,50
Gft-afval, per lediging, 140 liter container€ 1,-
Gft-afval, per lediging, 240 liter container€ 2,-
Restafval, per lediging, 80 liter container€ 5,50
Restafval, per lediging, 140 liter container€ 11,-
Restafval, per lediging, 240 liter container€ 17,-

Vast tarief zonder diftar

OmschrijvingTarief
Vast bedrag, per perceel, per jaar€ 180,-

Tarieven ondergrondse container

OmschrijvingTarief
30 liter vuilniszak in ondergrondse verzamelcontainer, per zak€ 2,20
60 liter vuilniszak in ondergrondse verzamelcontainer, per zak€ 4,40

Tarieven inruilen container

Wanneer u een nieuwe container aanvraagt kunnen daar kosten aan verbonden zijn. Dit geld zowel voor de gft-container als de container voor het huishoudelijk (rest)afval.

OmschrijvingTarief
Een 240 liter container omruilen voor een kleinere container, 140 of 80 litergratis
Een 140 liter container omruilen voor een kleinere container, 80 liter€ 25,75 *
Een 140 liter container omruilen voor een grotere container, 240 liter€ 25,75 *
Een 80 liter container omruilen voor een grotere container, 140 of 240 liter€ 25,75 *
Een extra container aanvragen€ 36,75 (+ kosten per lediging)

* Vraagt u de omwisseling binnen twee maanden na uw verhuizing aan, dan is het omruilen gratis.

Tarieven op laten halen grofvuil

OmschrijvingTarief
Sticker per verpakkingseenheid grofvuil€ 65,- *

* Het aantal stickets dat u nodig heeft is afhankelijk van de hoeveelheid grof vuil.

Overige kosten

Wanneer u afval naar de milieustraat brengt zitten daar mogelijk ook kosten aan verbonden.
Bekijk de tarieven op de pagina over de milieustraat.